Aanmelden school

Iedere basisschool in Friesland kan meedoen aan het KINDERCANON project. Door middel van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als deelnemende school voor een of meerdere dorpen en steden.

Formulier: Aanmelden instelling

  • Naam en adres
  • Contactgegevens
  • Finish

Login (Gebruikersnaam)

Gebruik minimaal 8 posities met alleen kleine letters en geen spaties

Naam en adresgegevens

Contactgegevens

Success!De gegevens zijn opgeslagen

U ontvangt instructies en uw inloggegevens via de email op het emailadres dat u zojuist heeft opgegegen.