90 Jier Lyn

In 1873 werd de school geopend.
Datum en tijd

Jaar: 1873

Zie voor meer informatie:


Colofon


Else Boonstra

© Tekst:
© Foto voorblad: Basisschool It Dûbelspan

Opmerkingenvenster

90 Jier Lyn