Bij het maken van deze website is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak en flexibiliteit. Centraal staat dat de kinderen zo weinig mogelijk lastige vragen hoeven te beantwoorden. Zij kunnen zich concentreren op het maakproces. De docent zit aan het stuur van de site en kan door middel van projecten precies aangeven wat wel en wat niet belangrijk is. Met het onbelangrijke worden de kinderen niet lastiggevallen. Een centrale redactie en helpdesk ondersteunt de docent waar nodig.

Hier komt bij dat de website gebruik maakt van de meest nieuwe en innovatieve mogelijkheden van data-uitwisseling. Zo is de website technisch gekoppeld aan Redbot via het zogenaamde LinkedOpenData protocol. Redbot is een samenwerking tussen Friese archiefinstellingen en lokale overheden met als doel de digitalisering en het beschikbaar stellen van een schat aan Friese erfgoedinformatie. In de beginfase zullen de kinderen hier nog niet zoveel van merken maar na verloop van tijd zal Redbot het werk van de kinderen steeds meer en volautomatisch ondersteunen met relevante erfgoedinformatie. Einddoel is dat de werkstukken die via deze website worden gemaakt op hun beurt ook weer volautomatisch terecht komen in Redbot zelf. Daarmee is de cirkel rond en is een methode tot stand gekomen waarmee leerlingen in het basisonderwijs "meeschrijven" aan het eigen lokale “erfgoedverhaal”.

Dit laatste past naadloos in een breder perspectief waarin de focus ligt op lokale betrokkenheid bij het verzamelen van erfgoedinformatie. Zowel lokaal als nationaal en internationaal wordt gestreefd naar het betrekken van het publiek bij de eigen historie en worden projecten ontwikkeld. Grote internationale initiatieven zijn bijvoorbeeld Europeana en Wikipedia. Nationaal is er het .. en op provinciaal niveau speelt Friesland een deuntje mee met het al genoemde Redbot initiatief.

Kortom, via Kindercanons gaan basisschoolleerlingen zich actief en eigentijds bezighouden met de digitalisering van lokale erfgoedverhalen. Ze gebruiken hiervoor aansprekende digitale methoden en technieken en ontwikkelen daarmee direct hun digitale vaardigheden. In het verlengde bouwen ze mee aan het grote erfgoedverhaal omdat de resultaten via Redbot volautomatisch worden gearchiveerd in het wereldwijde archief dat internet heet.

Kindercanons, een unieke en duurzame visie op lokale betrokkenheid bij erfgoedinformatie." /> Over deze website

Over deze website

Welkom op de gloednieuwe Kindercanon website. Deze website combineert erfgoedinformatie met digitale vaardigheden en kan worden gebruikt in het basisonderwijs. De website stelt docenten in het basisonderwijs in staat om hun leerlingen gericht op pad te sturen in het eigen dorp of de eigen stad om onderzoek te doen naar historische feiten en omstandigheden. De Kindercanon website biedt flexibele hulpmiddelen zodat de kinderen hun digitale vaardigheden op allerlei wijzen kunnen ontplooien. Om te beginnen kunnen digitale verhalen worden geschreven en digitale foto's worden gemaakt en gepubliceerd via deze website. Maar het maken van eBooks, Vlogs en Blogs is ook mogelijk. De kinderen kunnen op het platform te kust en te keur.

De website maakt gebruik van een groter erfgoedplatform genaamd FrieslandWiki. Dit maakt het mogelijk om naast de Kindercanon website ook websites te ontwikkelen voor het voortgezet en hoger onderwijs zodat er sprake kan zijn van een voortgezette leerlijn. Bijzonder is dat de werkstukken van de leerlingen na verloop van tijd worden gebundeld tot een persoonlijk "erfgoedportfolio".

Bij het maken van deze website is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak en flexibiliteit. Centraal staat dat de kinderen zo weinig mogelijk lastige vragen hoeven te beantwoorden. Zij kunnen zich concentreren op het maakproces. De docent zit aan het stuur van de site en kan door middel van projecten precies aangeven wat wel en wat niet belangrijk is. Met het onbelangrijke worden de kinderen niet lastiggevallen. Een centrale redactie en helpdesk ondersteunt de docent waar nodig.

Hier komt bij dat de website gebruik maakt van de meest nieuwe en innovatieve mogelijkheden van data-uitwisseling. Zo is de website technisch gekoppeld aan Redbot via het zogenaamde LinkedOpenData protocol. Redbot is een samenwerking tussen Friese archiefinstellingen en lokale overheden met als doel de digitalisering en het beschikbaar stellen van een schat aan Friese erfgoedinformatie. In de beginfase zullen de kinderen hier nog niet zoveel van merken maar na verloop van tijd zal Redbot het werk van de kinderen steeds meer en volautomatisch ondersteunen met relevante erfgoedinformatie. Einddoel is dat de werkstukken die via deze website worden gemaakt op hun beurt ook weer volautomatisch terecht komen in Redbot zelf. Daarmee is de cirkel rond en is een methode tot stand gekomen waarmee leerlingen in het basisonderwijs "meeschrijven" aan het eigen lokale “erfgoedverhaal”.

Dit laatste past naadloos in een breder perspectief waarin de focus ligt op lokale betrokkenheid bij het verzamelen van erfgoedinformatie. Zowel lokaal als nationaal en internationaal wordt gestreefd naar het betrekken van het publiek bij de eigen historie en worden projecten ontwikkeld. Grote internationale initiatieven zijn bijvoorbeeld Europeana en Wikipedia. Nationaal is er het .. en op provinciaal niveau speelt Friesland een deuntje mee met het al genoemde Redbot initiatief.

Kortom, via Kindercanons gaan basisschoolleerlingen zich actief en eigentijds bezighouden met de digitalisering van lokale erfgoedverhalen. Ze gebruiken hiervoor aansprekende digitale methoden en technieken en ontwikkelen daarmee direct hun digitale vaardigheden. In het verlengde bouwen ze mee aan het grote erfgoedverhaal omdat de resultaten via Redbot volautomatisch worden gearchiveerd in het wereldwijde archief dat internet heet.

Kindercanons, een unieke en duurzame visie op lokale betrokkenheid bij erfgoedinformatie.