90 Jier Ald


De school bestond 90 jaar.
Meester Breuker vond het best wel lang maar wat was er allemaal gebeurd in die tijd?
Hij liet de kinderen ontdekken wat er in de afgelopen jaren was gebeurd.
Hij liet tekeningen er van maken die grappig maar die wel echt warren.
Die tekeningen hangen nu nog in de school maar hangen zo meteen in de kerk daar kunt u ze rustig bekijken, maar hier natuurlijk ook.

Datum en tijd

Jaar: 1963

©
Tekst:
Foto voorblad: Basisschool It Dûbelspan

Opmerkingenvenster

90 Jier Ald